Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har till uppgift att kontrollera förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet är att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Politiskt ansvar

Överförmyndarnämnden har det politiska ansvaret för överförmyndarverksamheten. Kommunerna som ingår är:

  • Motala
  • Mjölby
  • Vadstena
  • Boxholm
  • Ödeshög

För den gemensamma nämndens räkning finns en tjänstemannaorganisation som benämns överförmyndarkansliet.

Eftersom Motala kommun är värdkommun för överförmyndarnämnden finns mer information på Motala kommuns webbplats:

Överförmyndarnämnden – Motala kommun

Verksamhetsberättelse

Läs och ta del av senaste verksamhetsberättelsen för Överförmyndarnämnden:

Verksamhetsberättelse 2023 – PDF

Länsstyrelsens tillsyn

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarnämnderna. Vid inspektionerna ska Länsstyrelsen granska om överförmyndarnämndens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.