Du som vill bli god man

Överförmyndarkansliet har ett ständigt behov av nya ställföreträdare. Att vara ställföreträdare är ett viktigt uppdrag. Du får chansen att hjälpa personer med till exempel åldersdemens, psykiska sjukdomar eller funktionshinder.

En god man eller förvaltare, med ett gemensamt begrepp kallat ställföreträdare, kan hjälpa en annan person med exempelvis ekonomi, att få sina rättigheter bevakade och se till att livet fungerar bra. Personens behov styr vad som ska göras, men det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag, få annan hjälp från samhället eller se till att boende, omvårdnad och fritid fungerar så bra som möjligt.

Det gemensamma begreppet för god man och förvaltare är ställföreträdare. Den person som behöver och får hjälp kallas för huvudman.

Uppdraget som ställföreträdare kan bestå av en eller flera av nedanstående delar:

Bevaka rätt

Ställföreträdaren ska se till att den hjälpbehövande får det stöd och den hjälp hen har rätt till. Det kan röra sig om att söka bidrag, skriva avtal, sälja hus eller företräda vid arvskifte.

Förvalta egendom

Ställföreträdaren hjälper till med framför allt ekonomisk förvaltning, men kan också förvalta specifik egendom. Ofta handlar det om att betala räkningar, placera pengar i fonder eller fördela pengar till den hjälpbehövande.

Sörja för person

Ställföreträdaren ska se till att huvudmannen har den hjälp och de stödfunktioner som hen behöver och har rätt till.

Ställföreträdarens uppdrag är avgränsat till dessa delar. Hen ska inte ta en roll i huvudmannens dagliga livsföring, exempelvis hjälpa till med att handla, följa med till läkaren, delta i sociala aktiviteter eller städa bostaden. Om huvudmannen behöver hjälp med dessa saker ska du som god man eller förvaltare se till att hen får stöd av exempelvis anhöriga, boendepersonal, hemtjänst eller en personlig assistent.

Enstaka uppgift

En ställföreträdare kan även förordnas för en enstaka uppgift till exempel:

  • Avveckla en lägenhet.
  • Fastighetsförsäljning.
  • Bevaka rätt i dödsbo eller liknande.

Du som ställföreträdare ska vara en god samhällsmedborgare, ha kännedom om hur samhället fungerar och ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

För att bli ställföreträdare ska du inte förekomma i register hos:

  • kronofogdemyndigheten
  • socialkontoret
  • polisens belastningsregister

En kreditupplysning kommer också beställas från UC.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse att bli god man eller förvaltare via knappen nedan. Efter att du registrerat dig kommer vi kontakta dig för en intervju samt göra våra kontroller på dig. När du är godkänd som god man eller förvaltare kan du se tillgängliga uppdrag via Recruto. Välkommen med din ansökan!

Du som redan är god man eller förvaltare hos oss men ännu inte skapat något konto på Recruto gör det via intresseanmälan. Så snart vi handlagt anmälan kommer du kunna se tillgängliga uppdrag.

Intresseanmälan via Recruto

Se tillgängliga uppdrag

När du skapat ett konto i Recruto och är godkänd som god man eller förvaltare kan du se vilka uppdrag vi söker ställföreträdare till genom att logga in i Recruto. Uppdragen fylls på löpande så besök gärna sidan med jämna mellanrum för att se om det tillkommit något intressant uppdrag. Att anmäla intresse för ett uppdrag innebär inte att du åtagit dig uppdraget, det är enbart en intresseanmälan.

För att se uppdragen måste du ha skapat ett konto på Recruto samt vara godkänd av oss. Om du får problem kontakta oss så hjälper vi dig.

Se befintliga uppdrag via Recruto

Om ett barns föräldrar exempelvis har avlidit, brustit i omsorgen eller av andra orsaker är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden ska en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för barnet. En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen försörjningsskyldighet gentemot barnet. Däremot ska denne bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning.

Socialnämnden utreder och bedömer lämpligheten av den som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Efter utredning ansöker socialnämnden till tingsrätten om att en särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses.

Om du är intresserad av uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare kan du kontakta din kommun.

Uppdraget är i huvudsak ideellt men du som ställföreträdare har rätt till arvode. Arvodet utbetalas en gång om året i efterhand. Du kan läsa mer om arvode på länken nedan.

Arvode och kostnadsersättning

Om du har frågor eller vill veta mer om uppdraget är du välkommen att kontakta överförmyndarkansliet på overformyndarnamnden@motala.se.