Stöd i uppdraget

Som god man eller förvaltare kan det vara mycket att tänka på. Nedan finner du olika typer av stöd för uppdraget.

Personal från kansliet håller i utbildningar inom ekonomi och juridik för att du som ny god man eller förvaltare ska få en grundläggande kunskap hur du utför uppdraget. Ibland håller utomstående föreläsare utbildningar som rör uppdraget, exempelvis hur man bemöter personer med demens eller diagnos inom NPF-spektrumet. Du som ställföreträdare får information om aktuella utbildningar i våra nyhetsbrev som kommer per mail.

Alla nya ställföreträdare erbjuds ett exemplar av boken God man och förvaltare – en handbok. Du kan både läsa boken pärm till pärm för att lära dig om uppdraget eller använda den som ett uppslagsverk för specifika händelser, exempelvis om din huvudman blir delägare i ett dödsbo eller ska sälja sin fastighet. Är du ställföreträdare men saknar bok är du välkommen att kontakta oss för att få ditt exemplar.

I den e-tjänst som tillhandahålls kan du löpande bokföra, lämna in redovisningar och göra ansökningsärenden digitalt. Genom att löpande bokföra underlättar du för dig själv inför kommande årsräkningsinlämningar.

Vi välkomnar frågor om vår verksamhet. Du kan ringa och maila in dina frågor till oss. I vissa fall har vi även möjlighet att ta mot bokade besök. Vi kan berätta vilka regler som gäller inom vår verksamhet och hur olika ärenden hanteras hos oss så du som god man eller förvaltare kan ta ett informerat beslut. Vi kan däremot inte bestämma åt dig hur du ska göra eller vad som är bäst för huvudmannen.

Januari 2024 införs en ny mentorsorganisation i form av en mentorsgrupp som du som ställföreträdare kan vända dig till. Mentorsgruppen består av fyra erfarna och kunniga ställföreträdare.

Kontaktuppgifter till mentorerna finns i det material du som ny får vid intervjun. Vi har också mailat ut information i det årliga brevet i december 2023. Om du saknar kontaktuppgifterna och är ställföreträdare inom vårt område, hör av dig till oss.

God Man och Förvaltarföreningen i Västra Östergötland är en förening för gode män och förvaltare i de fem kommuner som tillhör nämndens samverkansområde. Föreningen har som mål att främja samarbete, trygghet och gemenskap. Underlätta för medlemmar att på bästa sätt fullgöra sitt uppdrag. Ge råd och service i handläggningsfrågor och förmedla kontakter i olika ärenden. Anordna sammankomster med föredrag och diskussioner.

Utöver det ovanstående finns möjlighet att teckna ansvarsförsäkring genom föreningen. En olycksfallsförsäkring ingår i medlemskapet. Dessa försäkringar syftar till att ge dig som god man eller förvaltare ett skydd om något skulle hända i uppdraget. Eftersom gode män och förvaltare inte är anställda av kommunen omfattas de inte av kommunens försäkringar.

God Man och Förvaltarföreningen i Västra Östergötland