Redovisning

Överförmyndarnämnden, huvudmannen och anhöriga ska kunna se att huvudmannen får nytta av sina medel. Det är därför viktigt att du som ställföreträdare redovisar på rätt sätt.

När du får ett nytt uppdrag som ställföreträdare ska du fylla i en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder. Om du tar över ett uppdrag efter en annan ställföreträdare ska du inte lämna in någon förteckning. Läs mer om det på sidan Nybliven god man eller förvaltare.

Instruktionsfilm

Filmen nedan visar hur du gör en förteckning över tillgångar och skulder.

Blankett:

Du ska som ställföreträdare före den 1 mars varje år redovisa till överförmyndarkansliet hur huvudmannens ekonomi har förvaltats under föregående år. Det gör du i form av en årsräkning. Ekonomin redovisas genom att tillgångar och skulder anges vid årets början och slut. Utgifter och inkomster under året ska specificeras.

Till årsräkningen ska du även bifoga underlag såsom årsbesked, kontoutdrag, kvittenser med mera som bekräftar det som angivits i årsräkningen. Använd checklistan som ingår i räkningen för att inte missa något. Se blanketten för års- eller sluträkning för aktuell checklista.

Instruktionsfilm

Filmen nedan visar hur du gör en års- och sluträkning.


Blankett:

Som ställföreträdare ska du utöver den ekonomiska redovisningen komma in med en redogörelse av huvudmannens situation och vilka åtgärder du har vidtagit. Denna redogörelse med begäran om arvode inkluderar en körjournal som du ska fylla i om du önskar rese- eller milersättning. Redogörelsen hittar du i blanketten för års- eller sluträkning eller i vår e-tjänst.

När ditt förordnande som ställföreträdare upphör ska du lämna en sluträkning över din förvaltning. Den ska lämnas in till överförmyndarkansliet senast en månad efter att förordnandet upphört.

Sluträkningen lämnas i samma form och på samma blankett som årsräkningen. Skillnaden mellan års- och sluträkning är att redovisningsperioden för en sluträkning bara avser perioden från det senaste årsskiftet eller förordnandet fram till dagen då ditt förordnande som ställföreträdare upphörde.

Instruktionsfilm

Filmen nedan visar hur du gör en års- och sluträkning.

Blankett:

Via e-tjänsten Ställföreträdare kan du lämna in din årsräkning digitalt, löpande bokföra inkomster och utgifter samt ansöka om överförmyndarnämndens tillstånd i vissa frågor. Du loggar in i tjänsten genom att använda bank-ID. När du loggat in kan du se dina huvudmän och vilka redovisningar du behöver skicka in.

Till Ställföreträdare, överförmyndarnämndens e-tjänst

Autentiseringen tillhandahålls av Chambersign, det ska därför stå CSign i ditt bank-ID när du loggar in i tjänsten.

Manual

Det finns en manual för systemet. Instruktionsfilmer kommer framöver. Kansliet arbetar också med att ta fram eget utbildningsmaterial.

Användarmanual, överförmyndarnämndens e-tjänst Ställföreträdare (PDF)

Till din hjälp finns en checklista längst bak i års- och sluträkningsräkningsblanketten. Det finns också instruktionsfilmer (se boxarna Årsräkning resp. Förteckning) hur du fyller i årsräkningen samt en skriftlig instruktion hur du fyller i års- eller sluträkning (nedan). Kansliet håller också löpande utbildningar hur man redovisar, håll koll under nyheter eller i våra epostutskick.

Granskningen av årsräkningar sker i turordning efter ankomstdatum. Är din räkning korrekt och komplettering inte behövs kan arvodet betalas ut snabbare.

Från och med april informerar vi fortlöpande om granskningsläget av årsräkningar i nyhetsflödet på vår hemsida. Överförmyndarkansliet kan inte säga exakt när din redovisning kommer att vara färdiggranskad.

Överförmyndarkansliet har som ambition att vara färdiga med 95 procent av granskningen före 1 november.