Du som är god man

Här hittar du information, råd och stöd till dig som har ett uppdrag som ställföreträdare.

E-tjänster och blanketter

Arvode och kostnadsersättning

Redovisning

Samtycke och tillstånd

Byte av bostad

Olika typer av ställföreträdarskap

Stöd och utbildning

Nybliven god man eller förvaltare

Sluta som ställföreträdare

Nyheter

Granskningsläge

Den 16 maj har överförmyndarkansliet granskat 50 % av årsräkningarna för 2023.…

Texten Överförmyndarkansliet Motala Mjölby Vadstena Boxholm Ödeshög mot grön bakgrund.

Merkostnadsersättning på grund av funktionsnedsättning

Om huvudmannen har en funktionsnedsättning kan denne ha rätt till…

Support e-tjänst Provisum för ställföreträdare

Du når supporten via mejladress:  stf@provisum.se eller på telefonnummer…

Fler nyheter