Grundutbildning för ställföreträdare

Du inbjuds att anmäla dig till grundutbildning för ställföreträdare.

Utbildningen är i två delar, en för ekonomi/redovisning och en för juridik. Du behöver gå på både juridik och ekonomi för att ha fullgjort utbildningen. Vi kommer också att hålla utbildningar i den nya e-tjänsten Ställföreträdare.

Utbildningarna äger rum på Överförmyndarkansliet i Motala, adress: Järnvägsgatan 1 (Polishuset), våning 5.
Om någon utbildning är förlagd digitalt framgår det i bokningen.

Vid utbildningstillfället den 11 januari 2024 kommer vi sitta i datasalen på VIA Ekenäs (Torpavägen 5, Motala). Du kommer då att få logga in och följa med i e-tjänsten under utbildningen. Detta innebär också att antalet platser är begränsat.

Anmälan

Obs! Informera oss om det är något vi behöver veta före kursen till overformyndarnamnden@motala.se