God man för ensamkommande barn

Ensamkommande barn ska få en god man utsedd av överförmyndarnämnden. Den gode mannen företräder barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe, det vill säga i barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter.

En god man för ensamkommande barn har inte någon försörjningsplikt gentemot barnet och ansvarar inte för den faktiska vårdnaden om barnet.

För mer information om de konkreta arbetsuppgifterna för en god man, läs mer på Sveriges kommuner och regioners webbplats.

God man för ensamkommande barn – Sveriges kommuner och regioner

Du som är god man för ensamkommande barn redovisar ditt uppdrag och begär arvode kvartalsvis på nedanstående redogörelseblankett.

Blanketter som rör godmanskap för ensamkommande barn

Anstånd begärs genom kontakt med kansliet via epost eller telefon.