God man för ensamkommande barn

Ensamkommande barn ska få en god man utsedd av överförmyndarnämnden. Den gode mannen företräder barnet i både vårdnadshavares och förmyndares ställe, det vill säga i barnets personliga, ekonomiska och rättsliga angelägenheter.