E-tjänster och blanketter avseende omyndiga

Här hittar du e-tjänster och blanketter för ärenden som avser omyndiga huvudmän.

Förmyndare

Blanketter för dig som är förälder eller särskilt förordnad förmyndare/vårdnadshavare

God man för ensamkommande barn

Blanketter som rör godmanskap för ensamkommande barn.

Anstånd begärs genom kontakt med kansliet via epost eller telefon.