Barn under 18 år

Information om dig som är god man, förvaltare eller förmyndare till omyndiga.

Förälder och förmyndare

God man för ensamkommande barn

Särskilt förordnad vårdnadshavare

E-tjänster och blanketter