Granskningsläge

Den 18 juni har överförmyndarkansliet granskat 65 % av årsräkningarna för 2023.

Just nu granskas de årsräkningar som kom in till överförmyndarkansliet 15-19 februari 2024.


Relaterade nyheter

Support e-tjänst Provisum för ställföreträdare

Du når supporten via mejladress:  stf@provisum.se eller på telefonnummer…


Ledighet

Som god man eller förvaltare kan du självklart åka på semester. Du är dock…


Merkostnadsersättning på grund av funktionsnedsättning

Om huvudmannen har en funktionsnedsättning kan denne ha rätt till…