Granskningsläge

Den 16 maj har överförmyndarkansliet granskat 50 % av årsräkningarna för 2023.

Just nu granskas de årsräkningar som kom in till överförmyndarkansliet 8 – 14 februari 2024.


Relaterade nyheter

Support e-tjänst Provisum för ställföreträdare

Du når supporten via mejladress:  stf@provisum.se eller på telefonnummer…


Merkostnadsersättning på grund av funktionsnedsättning

Om huvudmannen har en funktionsnedsättning kan denne ha rätt till…


Grundutbildning för ställföreträdare

Du inbjuds att anmäla dig till grundutbildning för ställföreträdare.…