Support e-tjänst Provisum för ställföreträdare

Du når supporten via mejladress:  stf@provisum.se eller på telefonnummer 072-202 92 33.

Supporten är öppen vardagar 8.00-17.00. Ring gärna före 11.00 och efter 14.00 då det är många som ringer mellan 11.00-14.00.


Relaterade nyheter

Granskningsläge

Den 16 maj har överförmyndarkansliet granskat 50 % av årsräkningarna för…


Merkostnadsersättning på grund av funktionsnedsättning

Om huvudmannen har en funktionsnedsättning kan denne ha rätt till…


Grundutbildning för ställföreträdare

Du inbjuds att anmäla dig till grundutbildning för ställföreträdare.…