Merkostnadsersättning på grund av funktionsnedsättning

Texten Överförmyndarkansliet Motala Mjölby Vadstena Boxholm Ödeshög mot grön bakgrund.

Om huvudmannen har en funktionsnedsättning kan denne ha rätt till merkostnadsersättning. Vi påminner därför om skyldigheten att ansöka om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan när arvodesbeslutet kommit. Ett arvode till ställföreträdaren räknas bland annat som en merkostnad. Rätten till merkostnadsersättning är inte beroende av huvudmannens inkomst eller kapital. Om ansökan inte har gjorts kan ställföreträdaren bli skadeståndsskyldig.

Mer information om vad som gäller finns på Försäkringskassans hemsida 


Relaterade nyheter

Ledighet

Som god man eller förvaltare kan du självklart åka på semester. Du är dock…


Grundutbildning för ställföreträdare

Du inbjuds att anmäla dig till grundutbildning för ställföreträdare.…


Granskningsläge

Den 18 juni har överförmyndarkansliet granskat 65 % av årsräkningarna för…